Debatt

Eirik Ross, leder i Pensjonistpartiet Kongsvinger mener spareplanene til helse Sør-Øst virker uforsvarlig.

Helse-Norge, hva nå?

Eirik Ross

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

leder Pensjonistpartiet Kongsvinger

I debatten 28 september fikk vi høre om tøffe forhold for legene: Fortvilelse, selvmord og soving foran øynene på pasientene. Utbrente og fortvilte leger og pårørende ble et tøft tema under debatten på torsdag. 

Det kommer klager fra hele landet og til alle helseforetakene. Legene har i mange tiår hatt unntak fra arbeidsmiljøloven, Lange monstervakter på 19 timer eller mer er intet unntak, ikke søvn på 56 timer. 

Det som utløste debatten var legen og småbarnsmoren Maiken som tok livet sitt i sommer. Hun hadde lang reisevei til arbeidet og dagpendlet. Hun fikk lite tid til barna og følte at hun ikke strakk til verken hjemme eller på jobb. I debatten sier Helseminister Ingvild Kjerkol:» vi må ta vare på fagfolkene «

Dagen etter kommer den økonomiske langtidsplanen for helse Sør-Øst

1.Det skal spares enda mere penger

2.Legebemanning skal reduseres med 200 leger

3.Sykepleierbemanning skal reduseres

4.Aktivitetsnivået skal opp, det vil si at enda flere skal behandles for enda mere på kortere tid

5.Bygningsmasse skal ikke fornyes

6.Utstyr skal ikke fornyes

Dette virker helt uforsvarlig, og får alvorlige konsekvenser for arbeidsforholdene til helsepersonell og kan få alvorlige konsekvenser for pasient sikkerheten. Her står Helse-Norge og Ingvild Kjerkol til knes i utfordringer. Mange har tatt til uttrykk for at Helseforetakene må bort og andre styringsformer må utredes.

 Helse Norge er ikke bare sykehus, det gjelder også eldreomsorgen som det mange steder ikke står så bra til med. Norge mangler 3000 sykehjemsplasser, det er mange underbemannede sykehjem og mangel på aktivitet for beboerne. Et sterkt bilde har brent seg inn hos meg: bilde av en rynkede hånd i været til en 90 år gammel dame som roper etter hjelp, hun har ikke fått mat på 12 timer. Forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse mener man trenger bedre overvåking av hva som foregår på norske sykehjem I over 200 klagesaker fra pårørende brøt sykehjemmene loven. 53.7 prosent var brudd på forsvarlighetskravet. På sykehus er det tett evaluering av hva som blir gjort, dette trenger man mere av på sykehjemmene.

Vi i pensjonistpartiet er opptatt av god eldreomsorg, og har arbeidet lenge med en reform for å sertifisere alle sykehjem i Kongsvinger som Livsgledehjem. Dette er et systemverktøy for personsentrert omsorg, som sikrer de som bor på virksomheter med heldøgns omsorg, får tilrettelagte aktiviteter frisk luft og meningsfulle øyeblikk hver uke. Dette er å løfte eldreomsorgen til et høyere nivå.

Middagsserveringen ble 1. november flyttet til kl. 1600, etter forslag fra Pp, dette har vi arbeidet lenge med. Til dere alle som stemte på oss, så kan jeg si at vi skal gjøre så godt vi kan for å få gjennomslag for det vi gikk til valg på.

Powered by Labrador CMS