Pianist og æresborger Håvard Gimse har havnet i en i tre-strid med kommunen

Kommunen gir Gimse nei til felling av tre

Håvard Gimse er en av landets mest anerkjente pianister og utnevnt til æresborger av Kongsvinger. Men Gimses bystatus betydde lite da han søkte om å få felle et tre som står på grensen mellom hans egen og naboens tomt i Øvrebyen.

Publisert

Søknaden fra Gimse om å felle lønnetreet som står på grensen mellom hans egen og naboens tomt i Øvrebyen, er for lengst blitt en langdryg historie i kommunal- og fylkeskommunale saksbehandling.

I månedsvis har det versert brev i denne lønnetre-striden. Siden det gamle lønnetreet står midt over to tomtegrenser, og at nabotomten er innenfor verneområdet i Øvrebyen, har det vist seg som en alt annet enn enkel sak.

Selv ønsker ikke Håvard Gimse å kommentere saken, men han er kjent med at den omtales i Mitt Kongsvinger basert på de mange offentlige dokumenter som følger saken.

Håvard Gimses ønske om å få felle treet skyldes at det gamle lønnetreet har strukket seg langt inn i hans hage (oppgitt til 4,5 meter). I tillegg til et omfattende nedfall av uønskede lønneblad, har Gimse gjennom sin talsmann, arkitekt Terje Martinsen, forsøkt å få medhold i at det store treet gir vesentlig redusert solforhold på eiendommen.

Enklere ble saken neppe da naboen protesterte på søknaden fra Gimse. Saksbehandleren i Kongsvinger kommune sa seg enig i naboprotesten, før saken siden havnet i Innlandet fylke for behandling. Heller ikke der fikk Gimse gehør for sitt ønske om felling.

I fylkesmannens svar foreslås en «frisering» og kroneredusering av treets topp som en mulig alternativ løsning. Fylkesmannen presiserer at dette i så fall må besørges av en godkjent Arborist (fagkyndig i å behandle trær, journ. anm).

Ifølge brev i saken godtar ikke Håvard Gimse og hans talsmann Terje Martinsen forslaget, og vil nå ta saken til et sivilt søksmål med henvisning til naboloven.

Dermed kan det gamle lønnetreet rekke både få og miste sine blader nok en gang før dens skjebne endelig avgjøres.

Powered by Labrador CMS