Kongsvinger-ordfører Margareth Haarr var fredag morgen på svenske-grensa sammen med blant annet Eidskogs ordføren og NHO Innlandets leder, og serverte morgenkaffe til grensependlere som nå får dagpendle til Norge igjen.

Løsning for dagpendlere

Fra mandag blir det igjen mulig å dagpendle over grensa

Den fortvilede situasjonen for dagpendlere mellom Sverige og Norge er nå løst. Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. Lokale politikere har sammen med blant annet NHO jobbet hardt for å få myndighetene med på en ny løsning.

Varaordfører Eli Wathne fra Høyre var en av mange som jublet da beslutningen kom fredag formiddag:

-Vi satt faktisk i et Høyre-møte med våre partivenner i Moderatarne og diskuterte grensependler-problematikken. Med på dette møtet var lokale representanter fra distriktet og fra Østfold. Beskjeden fra departementet ble mottatt med stor glede, sier Wathne.

-Saken har vist at når mange lokalt jobber godt sammen så lykkes en - dette viser at det nytter å si ifra når noe framstår som urimelig. Saken har tatt tid, men smittevern og grensependling er komplisert. Det handler om å finne et regelverk som treffer, samtidig som regler skal tilpasses EØS-regler. Her fikk ordførere, lokale politikere og arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene fram den betydning grensependlere har for mange, mener Wathne.

Fornøyd var også leder av NHO Innlandet, Jon Kristiansen, som også på vegne av sine medlemsbedrifter har fått føle hvor store problemer stengte grenser mellom Sverige og Norge har ført til:

-Dette har skapt store ufordringer for flere av våre medlemsbedrifter og mange er glad for at det nå kom en løsning. Mange har jobbet hardt for å synliggjøre konsekvensene dette har fått. Fortsatt er det restriksjoner og strenge smitteverntiltak og testing, men dette har alle lært seg å håndtere godt så dette får vi til. Det er bedre med strengt enn stengt, har vi erfart en stund, sier NHO-direktøren.

Etter at Norge ytterligere strammet inn innreiseregelverket 29. januar 2021, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som daglig pendler til Norge blitt hindret i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell. Dette har fått betydelige konsekvenser, spesielt for de som ikke får lønn fordi de ikke kan komme på jobb i Norge.

Det er snakk om en relativt begrenset gruppe på om lag 3000 personer. Helsedirektoratet og FHI mener det er forsvarlig å fjerne innreiserestriksjonene for grensenære pendlere fra Sverige og Finland. De anser at en test hver syvende dag er smittevernfaglig tilstrekkelig for å redusere smitterisiko for denne gruppen.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppen dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Viktig for pendlere Unntaket fra innreiserestriksjonene gjelder for utlendinger bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge. Dagpendling inkluderer kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser hjem etter endt arbeidstid. Dette løser det som har vært en vanskelig situasjon for mange pendlere fra våre naboland.

– Regjeringen har nå fått på plass en ordning basert på smittevernfaglige råd som gjør det mulig for dagpendlere fra Sverige og Finland å komme på jobb i Norge. Dette er gode nyheter for de som pendler, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Strengt testregime Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt.
Karantenereglene for dagpendlerne fra Sverige og Finland er regulert i covid-19-forskriften § 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag. Regjeringen strammer inn reglene ytterligere, og innfører krav i innreiseforskriften om at dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene.

Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen. Covid-19-forskriften § 6b endres også slik at det etter ankomst til landet ikke blir krav om ny test på ankomstdagen, men krav om test senest 7 dager etter siste negative test. Kravet om test hver syvende dag for å unngå innreisekarantene i arbeidstiden opprettholdes.

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må i grensekontrollen dokumentere bosted i Sverige eller Finland, og det kreves attest fra norsk arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er dagpendler, inkludert informasjon om arbeidssted, arbeidstid og at avstand til hjemmet ikke er til hinder for dagpendling. Den enkelte arbeidstaker må også registrere seg i innreiseregistreringssystemet i forkant av hver innreise. Endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 1. mars.

Powered by Labrador CMS