Debatt

Du kan være med å bestemme hvem som skal ha ansvar for Innlandet fylkeskommune de neste fire årene, minner Espen Østvold Rølla og Gerd Samuelsen om i sitt debattinnlegg.

Din stemme betyr noe

Espen Østvold Rølla og Gerd Samuelsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

1. og 2. kandidat til fylkestingsvalget for ppartiet Sentrum Innlandet.

-også til fylkestingsvalget. Du kan være med å bestemme hvem som skal ha ansvar for Innlandet fylkeskommune de neste fire årene.

 Om du ønsker at fylkespolitikerne skal bekjempe utenforskap, diskriminering og fremme verdien av mangfold så stem på Partiet Sentrum.

 Vi ønsker en bærekraftig utvikling uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter og behov. Vi vil styrke bosetting og utvikling av arbeidsplasser i hele fylket og ha en grønn næringsutvikling.

 Er du opptatt av inkluderende og gode utdanningsmuligheter og synes at fagopplæring bør styrkes for å få flere unge ut i arbeidslivet, så Stem Partiet Sentrum.

 Vi er opptatt av gode oppvekstvilkår i hele Innlandet. Vi vil ha flere åpne møteplasser for barn og unge samt styrke frivilligheten.

 Vi vil ha et universelt kollektivtilbud som binder fylket sammen, gjerne gratis buss. Gang- og sykkelveier, lademuligheter for el-biler, gode fylkesveger og god trafikksikkerhet er vi også opptatt av.

 Synes du eldre skal leve gode liv i hele fylket og at det offentlige helsevesenet, herunder psykisk helsetilbud bør styrkes? Det gjør vi også. Vi vil ha økt offentlig finansiering av tannhelsetjenesten.

 Vi setter mennesker og bærekraft først. Vår politikk bygger på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål.

 Vi vil oppfordre deg til å bruke stemmeretten din, og til fylkestingsvalget. Din stemme teller og kan gjøre en forskjell.

 Godt valg!

Powered by Labrador CMS