Treningsstudioet 'Sky Fitness', eller selskapet Kongsvinger Trening AS, er et av 65 nye Kongsvinger-selskaper som er registrert i foretaksregisteret hittil i 2020.
Treningsstudioet "Sky Fitness", eller selskapet Kongsvinger Trening AS, er et av 65 nye Kongsvinger-selskaper som er registrert i foretaksregisteret hittil i 2020.

65 nye selskaper hittil i år

Det er ikke samme fart i oppstart-aktiviteten i Kongsvinger hittil i år som i de fem foregående årene, men bredden er stor. Sjekk vår oversikt - selskap for selskap.

Publisert Sist oppdatert

Mitt Kongsvinger har satt sammen denne oversikten basert på offentlig informasjon fra Brønnøysundregistrene.

Selskapene er registrert i Kongsvinger kommune fra 1. januar 2020 til og med 22. oktober 2020. Noen av dem har i følge Brønnøysundregistrene vedtektsdato i 2019, men ble altså registrert av Foretaksregisteret i 2020. Det er dette registeret som gjelder for oversikten over nyregistreringer.

Tilsvarende tall fra det samme registeret (ikke samme tidsperiode) vitner om at det er ganske stabil aktivitet i Kongsvinger kommune. Her er registreringstallene for de fem foregående årene:

2019: 98 (hele året).

2018: 95 (hele året).

2017: 111 (hele året).

2016: 110 (hele året).

2015: 106 (hele året).

Registrert i Foretaksregisteret 01.01.2020 - 22.10.2020:

ABUREYA HOLDING AS

Vedtektsdato: 24.09.2020

Formål: Erverve, eie og forvalte aksjer i andre selskaper.

Daglig leder: Ibrahim Abureya.

Styremedlem: Ahmad Abureya.

ALNÆS HR RÅDGVINING

Vedtektsdato: 17.07.2020 (enkeltpersonforetak)

Formål: Salg av konsulenttjenester innen human resources (HR) - området.

Innehaver: Eyvind Snorre Alnæs.

ARV-KUNST-TAKST-FORMIDLING AS

Vedtektsdato: 18.01.2020

Formål: Taksering og formidling av kunst og gjenstander og andreprodukter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Daglig leder: Nina Castberg Bråthen.

Styret: Nina Castberg Bråthen (leder), Nils Gunnar Viko (vara).

AVTJERNA MASSEFORVALTNING AS

Vedtektsdato: 26.01.2020

Formål: Mottak, foredling og salg av overskuddsmasser og alt som står i forbindelse med det, herunder deltakelse i andre selskap.

Daglig leder: Hans Petter Johannessen.

Styre: Roy Gunnar Holth (leder), Håkon Tufte-Lyngdal, Edgar Dønåsen, Carl Henrik Wåhlin.

BIL OG RØR SERVICE HAMAVAN

Vedtektsdato: 19.08.2020 (enkeltpersonforetak)

Formål: Kjøp og salg av brukte biler og enkelte rørleggertjenester.

Innehaver: Fouad Hamavan.

BRANDVAL OG KONGSVINGER TRAVLAG

Vedtektsdato: 23.01.2020.

Formål: Travlag som har til hensikt å ivareta travinteressen og dets virksomhet for sine medlemmer i Kongsvinger distrikt. Lokallag underlagt Det Norske Travselskap.

Styrets leder: Elin Bergseth.

Styremedlem: Svein Ystenes (nestleder), Bård Humborstad, Lill Anita Furuberg, Oddny Delet.

BUENA VIDA CAFÉ V/VESTBY

Vedtektsdato: 07.05.2020 (enkeltpersonforetak)

Formål: Salg og eksport av kaffe og annet som naturlig faller sammen med dette.

Innehaver: Svein Erik Vestby.

CARAVAN DAMENE AS

Vedtektsdato: 24.01.2020.

Formål: Formidle salg av bobiler/campingvogner og fritidsutstyr som naturlig faller inn under dette.

Daglig leder: Ingegerd Pramm Platek.

Styremedlem: Rolf Werner Duelien (leder), Ingegerd Pramm Platek, Monica Torp.

DOAN BRODERING AS

Vedtektsdato: 27.04.2020.

Formål: Brodering og montering av alle type bunader, samt bunadsskjorter og annen virksomhet som faller under dette.

Daglig leder: Thu Thuy Thi Doan.

Styremedlem: Thu Thuy Thi Doan (leder).

DRIVBRL AS

Vedtektsdato: 18.03.2020.

Formål: Levere tjenester og rådgivning til borettslag og sameier, herunder tekniske tjenester, administrasjon og forretningsførsel.

Daglig leder: Peter Andersen Drivdal.

Styremedlem: Peter Andersen Drivdal (leder).

DRIVHOLDING AS

Vedtektsdato: 09.03.2020.

Formål: Eie aksjer i datterselskap som inngår i konsernstruktur, samt investeringer i øvrige selskap.

Daglig leder: Peter Andersen Drivdal.

Styremedlem: Peter Andersen Drivdal (leder).

EC UTVIKLING AS

Vedtektsdato: 15.01.2020.

Formål: Utvikling av maskiner og utstyr, samt annet som naturlig hører sammen med dette. Selskapet kan også delta i andre selskap av enhver art.

Daglig leder: Dan Ståle Enger Johnsen.

Styremedlem: Dan Ståle Enger Johnsen (leder), Arne Enger, Wiggo Idar Carlsen.

ELLINGSEN TAKST AS

Vedtektsdato: 07.09.2020.

Formål: Taksere hus og leiligheter. Snekring og graving. Samt å delta i andre selskap med lignende forhold.

Styrets leder: Reidar Ellingsen.

EMMI HOLDING AS

Vedtektsdato: 14.05.2020.

Formål: Investere i aksjer og andeler. Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, samt deltakelse i andre virksomheter.

Styrets leder: Henrik Narvesen.

ENGEN FYSIOTERAPI

Vedtektsdato: 28.05.2020 (enkeltpersonforetak)

Formål: Fysioterapi.

Innehaver: Lotte Olsen Engen.

F. TRYLAND ECOMMERCE AS

Vedtektsdato: 25.05.2020.

Formål: Nettbasert salg av diverse produkter.

Daglig/styrets leder: Finn Christian Tryland.

FESTIVAL BOHEM DRIFT AS

Vedtektsdato: 19.01.2020.

Formål: Arrangere kulturarrangementer som festival, konserter, samt utleie av annen kulturvirksomhet, og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

Daglig leder: Henning Olstad Kjøk.

Styremedlem: Henning Olstad Kjøk (leder), Martin Høgberget, Martin Skogrand.

FJELLGATA AS

Vedtektsdato: 27.01.2020.

Formål: Investere og forvalte eiendom og alt som hermed står i forbindelse.

Daglig/styrets leder: Erik Gustaf Kristofer Thorslund.

FRORE HOLDING AS

Vedtektsdato: 16.01.2020.

Formål: Investeringer i aksjer samt det som står i naturlig forbindelse med dette.

Daglig/styrets leder: Frode Reitan.

FØRSUND-REIMER AS

Vedtektsdato: 13.02.2020.

Formål: Holdingselskap og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignendevirksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fasteiendom.

Daglig leder: Dag Erlend Førsund.

Styremedlem: Dag Erlend Førsund (leder), Elina Reimer Førsund.

GJERDESENTRALEN AS

Vedtektsdato: 23.06.2020.

Formål: Engroshandel med byggevarer.

Daglig leder: Christian Hauger.

Styremedlem: Christian Hauger (leder), Odd Hauger.

HALVORSEN KURS OG KOMPETANSESENTER ROVERUD

Vedtektsdato: 19.03.2020.

Formål: Undervisning/kursvirksomhet for bilbransjen.

Daglig leder/innehaver: Jan Robert Halvorsen.

HM BUD OG TRANSPORT AS

Vedtektsdato: 01.04.2020.

Formål: Skal drive med transporttjenester, kjøp og salg av transportmidler, investeringer i andre selskaper, samt delta i andre lignende selskaper.

Daglig/styrets leder: Håvard Monsen.

HUDCENTER HOLDING AS

Vedtektsdato: 09.03.2020.

Formål: Holdingsselskap/porteføljeinvesteringsselskap og skal eie aksjer og andeler i andre selskap og alt som hermed står i forbindelse.

Daglig/styrets leder: Erik Gustaf Kristofer Thorslund.

Styremedlem: Karin Ingrid Kristina Lindberg (nestleder).

HUND HELT PÅ GRENSEN AS

Vedtektsdato: 21.01.2020.

Formål: Kurs/skole innen hundehold.

Daglig/styrets leder: Snorre Skretteberg Skistad.

IGLEBÆK RACING

Vedtektsdato: 10.02.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Idrettsutøver. Markedsføring imot spons.

Innehaver: Caroline Lundgren Iglebæk .

INNLANDET BRUKSBO ODD FRITHJOF HEGGTVEIT

Vedtektsdato: 06.03.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Salg av brukt innbo og løsøre. Oppussing, flytting og vasking.

Innehaver: Odd Frithjof Heggtveit.

INNLANDET CONSULTING AS

Vedtektsdato: 30.01.2020.

Formål: Drive regnskapskontor og annet som naturlig faller sammen med dette.

Daglig/styrets leder: Ellen Johanne Bekkelund.

INNLANDET GEOTEKNIKK AS

Vedtektsdato: 13.02.2020.

Formål: Geoteknisk rådgivning og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Daglig/styrets leder: Dag Erlend Førsund.

Styremedlem: Elina Reimer Førsund.

KALLUS ORTOPEDI AS

Vedtektsdato: 21.05.2020.

Formål: Klinisk og kirurgisk ortopeditjenester rettet mot offentlige og private tjenestetilbydere.

Daglig/styrets leder: Vegar Koch Lie.

Styremedlem: Terese Langlo.

KM SERVICE/KENNETH MOEN

Vedtektsdato: 06.08.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Vedlikehold og reparasjoner av motorvogner, tuning av kjøretøy, detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner.

Innehaver: Kenneth Moen.

KONGSVINGER BIL VASK OG PLEIE ANJELICA FILIPOVICI

Vedtektsdato: 24.01.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Bilvask og bilpleie virksomhet, kjøp og salg av dekk og felger, bilrekvisita. Vedlikehold og reparasjon av motorvogner.

Innehaver: Anjelica Filipovici.

KONGSVINGER TRENING AS

Vedtektsdato: 23.12.2019.

Formål: Drive selvbetjent treningssenter.

Daglig/styrets leder: Visahan Koneswaran.

Styremedlem: Banujha Umakanthan.

LARS MARTIN STENSBØL

Vedtektsdato: 25.05.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Utleie til forskjellige firmaer innenfor anleggsbransjen og lignende. Motorsport med utleie av rallybiler.

Innehaver: Lars Martin Stensbøl.

LEONARD EIENDOM AS

Vedtektsdato: 30.01.2020.

Formål: Erverve og forvalte fast eiendom og alt i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Styrets leder: Arne Leonard Øverby. Øvrig styre: Liv Molstad Øverby, Nina Øverby, John-Arne Øverby.

LIAKOLLEN III BORETTSLAG

Vedtektsdato: 18.09.2020 (borettslag).

Formål: Borettslag.

Styrets leder: Stian Finstad Svendsen. Øvrig styre: Geir Nylend, Ole Magnus Huser. Varamedlemmer: Heidi Bjørnstad, Anne Sissel Sandum.

LUXFURNIA DA

Vedtektsdato: 28.04.2020 (Ansvarlig selskap, delt ansvar).

Formål: Salg av møbler og interiør på internett.

Deltakere: Jonas Bjørnstad Rønningen, Simon Christoffer Jakobsen.

MADS OLA STENSBØL

Vedtektsdato: 16.04.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Anleggsvirksomhet: Rivning og grunnarbeid. Godstransport på vei.

Innehaver: Mads Ola Stensbøl.

MEISTER MARTINSEN

Vedtektsdato: 03.08.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Nettbutikk med klesartikler m.m.

Innehaver: Ole Andreas Martinsen.

MIBO KLINIKKEN AS

Vedtektsdato: 13.08.2020.

Formål: Drive kiropraktorvirksomhet og andre helsetjenester, samt det som naturlig knytter seg til dette.

Styrets leder: Magnus Hestbråten Ruud.

MILANO KONGSVINGER AS

Vedtektsdato: 13.12.2019.

Formål: Gatekjøkken, restaurant, pizza, fastfood og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.

Daglig/styrets leder: Kaniwar Hussein Hassan.

MITT DYR AS

Vedtektsdato: 07.09.2020.

Formål: Utvikling av IT-produkter, herunder app- og programvareutvikling, utvikling og drift av nettportal og nettbutikk, andre aktiviteter som naturlig faller sammen med dette. Delta i andreselskap med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende med mulighet for investering i andre ulike prosjekter.

Daglig leder: Elisabeth Helena Stokvold. Styre: Natalia Graff (leder), Elisabeth Helena Stokvold.

MOMENTUM PRODUKSJONER AS

Vedtektsdato: 17.06.2020.

Formål: Skal produsere og formidle barneunderholdning, barne- og ungdomsteater og figurteater, samt andre scenekunstproduksjoner og visuell kunst.

Daglig leder: Glenn Christian Paulsen Luijbregts. Styre: Ada Linnea Paulsen Luijbregts (leder), Markus Tjøstheim Steinsland (nestleder), Synne Marie Lillenes, Glenn Christian Paulsen Luijbregts.

MYRLI HOLDING AS

Vedtektsdato: 15.01.2020.

Formål: Investering i aksjer, verdipapirer, eiendom og andre formuesgoder.

Styrets leder: Ivar Andreas Sars Myrli.

NAN HUR AS

Vedtektsdato: 02.12.2019.

Formål: Drive restaurant med servering av mat og drikke, samt alkohol. Dette gjelder for alle alder, og alle typer mennesker.

Daglig/styrets leder: Murat Kayhan. Nestleder: Muhsin Kizilirmak.

NCG SEMENTIMPORT AS

Vedtektsdato: 24.09.2020.

Formål: Import og salg av sement, samt virksomhet knyttet til dette. Selskapet kan ved aksjeinnskudd, lån, garantistillelser eller på annen måte delta i annen næringsvirksomhet.

Daglig leder: Svein Atle Berge. Styre: Erik Tømmeraas Veiby (leder), Thorleif Kulleseid Lie, Linda Carstens-Svärd, Svein Atle Berge.

NY VEKST OG KOMPETANSE AS

Vedtektsdato: 13.12.2019.

Formål: Tilby en trygg, meningsfull og utviklende arena for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsliv, samt tilby kvalifiserendetjenester i den hensikt å bidra til at alle mennesker blir i stand til å få, og beholde lønnet arbeid. Vekstbedriften og eierkommunene skal bidra til samskaping mellom NAV, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv for å fremme inkludering. Selskapet skal forbedre effekten av sosial- og velferdstjenester, sett både fra tjenestemottagerens og samfunnets perspektiv. Gjennom undervisnings-, utviklings- og forskningsarbeid skal selskapet være en støttespiller og kompetanseformidler for helse-, utdannings-, og velferdssektoren, samt det ordinære næringsliv. Selskapet skal sørge for lokaletiltaksplasser i de respektive kommuner og i regionen.

Daglig leder: Dag Sveinar Nordby. Styre: Rune Normann Løvberg (leder), Njål Slettemark Føsker, Randi Standerholen, Anne Wold, Aud Haugsbø, Tommy Antonsen.

OVLIEN & CO. AS

Vedtektsdato: 15.12.2019.

Formål: Historiefortelling, markedsføring, forfatterskap og annen kulturellvirksomhet.

Daglig/styrets leder: Lars Reidar Ovlien. Varamedlem: Freddy Kjensmo.

RAGNES RAGNE SØNSTEBØ

Vedtektsdato: 03.04.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Matlaging, henholdsvis catering: dåp, bursdager og selskaper. Lunsj, middag, dessert, kaker, varme og kalde retter, tapas, buffet og tallerkenservering tilbys. Produktene produseres på et kjøkken før det blir kjørt ut til kunden.

Innehaver: Ragne Sønstebø.

RIB CONSULT AS

Vedtektsdato: 15.09.2020.

Formål: Byggteknisk rådgivning og andre tjenester og produkter som naturligfaller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende samt kjøp, salg og utleie av fasteiendom.

Daglig/styrets leder: Dag Erlend Førsund. Styremedlem: Gintare Aukstikalniene.

RUSTAD SERVICE

Vedtektsdato: 17.01.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Salg av varer til motoriserte kjøretøy. Agentur. Alle mulige tjenester/service: skruing, snekring, rydding, og kjørehjelp.

Innehaver: Ole Johan Rustad.

SNØ OG UTEMILJØ AS

Vedtektsdato: 17.06.2020.

Formål: Snørydding, gressklipping, diverse utomhus vedlikeholdsarbeid, støttemurbygging, samt dertil hørende virksomhet og deltakelse i andre foretak.

Styrets leder: Karin Tangen.

SOHA SKOG AS

Vedtektsdato: 20.02.2020.

Formål: Skogsdrift.

Daglig/styrets leder: Sondre Haugland.

SORINO AS

Vedtektsdato: 01.11.2019.

Formål: Drift av felles legekontor for leger som driver praksis tilknyttet kontoret.

Styrets leder: Jonas Patrik Riemann. Nestleder: Inger Noer. Styremedlem: Maria Therese Solheim. Varamedlem: Kristian Martin Noer, Ann Kristin Skarnes, Terje Ingemar Larsson.

STRØMSGÅRD AS

Vedtektsdato: 30.09.2020.

Formål: Kurs og trening innen hestehold, med prinsipper i naturlig Horsemanship.

Styrets leder: Remi Strøm. Nestleder: Anette Strøm

T. TANGEN HOLDING AS

Vedtektsdato: 23.04.2020.

Formål: Investering i andre selskaper.

Daglig/styrets leder: Tommy Tangen.

TAK & FASADE PARTNER AS

Vedtektsdato: 15.03.2020.

Formål: Levering av blikkenslagertjenester og andre bygge relevante tjenester som naturlig faller sammen med dette, samt vedlikehold og rehabilitering, herunder å delta i andre selskaper med lignendevirksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende/investeringer.

Daglig/styrets leder: Einar Julius Jakobsen.

TL TØRMOEN LANDBRUKS OG SNØMÅKING

Vedtektsdato: 10.06.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Landbruk, dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster. Snømåking med traktor.

Innehaver: Tommy Løvås Tørmoen.

TLE MALERTJENESTER AS

Vedtektsdato: 18.12.2019.

Formål: Drift av malermesterforretning og annen virksomhet som naturlig er i tilknytning til det.

Styrets leder: Tom Ljungquist.

TUNG TRANSPORT SERVICE AS

Vedtektsdato: 12.12.2019.

Formål: Transport-tjenester, konsulent-tjenester og megling av transport.

Daglig/styrets leder: Thore Johan Kjølseth.

UPONNORDIC AS

Vedtektsdato: 10.06.2020.

Formål: Import agentur/engros selskap.

Daglig/styrets leder: Kåre Rune Brakalsvålet. Styremedlemmer: Geir Henning Langnes, Stine Riser.

VIKERGÅRD ANJA SERVOLD PETERSEN

Vedtektsdato: 17.04.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Skogbruk og beite.

Innehaver: Anja Servold Petersen.

Daglig leder: Thomas Fredriksen Høitomt.

VITO KONGSVINGER DATTER AS

Vedtektsdato: 02.06.2020.

Formål: Investeringsselskap, herunder investeringer i aksjer, obligasjoner, fast eiendom, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Styrets leder: Erik Tømmeraas Veiby. Styremedlemmer: Ida Helene Myrvang Veiby, Ole Christian Veiby.

WESTERBAKK DESIGN & IMPORT

Vedtektsdato: 27.07.2020 (enkeltpersonforetak).

Formål: Design av møbler som skal produseres og selges. Import av inkontinensprodukter (bleier) og andre forbruksvarer. Varene vil bli solgt i nettbutikk.

Innehaver: Mats Daniel Westerbakk.

YOUR TECH AS

Vedtektsdato: 27.03.2020.

Formål: Salg, service og vedlikehold av telefoni, fiber, web og appløsninger.

Styrets leder: Bjørn Erik Johnsen.

Powered by Labrador CMS