Kongsvinger kan få 14 nye flyktninger neste år

Prognosene for 2021 er at Norge skal ta imot 5030 flyktninger og 14 av disse kan få Kongsvinger som ny adresse.

Kongsvinger kommune har er i et brev fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) blitt anmodet om neste år å ta imot 14 nye flyktninger. Nå er det opp til lokalpolitikerne å vedta om de ønsker denne tilflytningen for 2021.

Tallene IMDi har fordelt asylsøkerne på ut til kommunene er blant annet basert på innspill fra fylkeskommunene. Som Mitt Kongsvinger tidligere har skrevet ble fordelingen av flyktninger i Innlandet fylkeskommune gjenstand for en politisk debatt, der fordelingen i Innlandet ble endret i forhold til de opprinnelige planene. Det førte til at flere av flyktningene skulle integreres i Kongsvinger og kommunene i nærheten.

Basert på disse innspillene har nå altså IMDi landet på en kvote på 14 flyktninger for Kongsvingers del. Koronasituasjonen har hatt stor betydning for flyktningesituasjonen for dette året.

Opprinnelige forelå det planer om at Norge skulle ta imot 512 flyktninger i 2020. Nye prognoser nå viser at dette tallet kan ende på 3170 flyktninger totalt. Prognosene for 2021 er at Norge skal ta imot 5030 flyktninger og at altså 14 av disse skal få Kongsvinger som ny adresse.

Powered by Labrador CMS