Vannstanden ved møllesteinene onsdag ettermiddag. Vannstanden øker raskt og vil forvente å øke mer.

Kommunen forbereder tiltak 

Grunnet raskt økende vannstand i Glomma forbereder Kongsvinger kommune tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en pressemelding sendt fra Kongsvinger kommune.

Ekstremværet «Hans» har gjort store skader mange steder i Innlandet. I Kongsvinger stiger nå vannstanden i Glomma raskt. Kongsvinger kommune har hatt møte i kriseledelsen og følger situasjonen nøye. Du kan se vannstanden i Glomma i Kongsvinger her: sildre.nve.no her

Vil nå samme vannstand som i 2018

 Onsdag er flomfaren i Kongsvinger på oransje nivå. Vannføringen har økt i mange bekker og elver, og vannstanden i de øvre deler av Glomma er fortsatt stigende. Konsekvensene kan være oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, og stengte veier og bruer. 

Det er også en uavklart situasjon i kraftverket på Braskereidsfoss, hvor rundt 10 husstander er evakuert. Vi ønsker å videreformidle informasjon fra politiet om at dette ikke vil føre til en flodbølge.

Kommunen skriver videre at vannstanden ved Norfoss på Brandval vil forvente å stige. 

Vannstand ved Gjemselund bru onsdag ettermiddag.

For øyeblikket er vannstanden ved Norsfoss på Brandval i underkant 2 meter lavere enn flomtoppen i 2018 og vannstandsøkningen går svært raskt sammenlignet med tidligere flommer. Det forventes at vi når samme vannstand som i 2018 på fredag. 

Beredt på å evakuere 

Kongsvinger kommune følger situasjonen nøye, og vurderer fortløpende tiltak. Vi er beredt på å gjennomføre evakuering dersom situasjonen tilsier det. Vi anbefaler alle om å følge med på varsom.no og forholde seg til informasjon som blir gitt av kommunen.

Powered by Labrador CMS