Trues med bøter fra neste år

Publisert Sist oppdatert

Fire beboere i Øvrebyen må fjerne sine varmepumpe-uttak på fasadene sine før våren neste år. Om ikke trues de av tvangsbøter fra kommunen som viser til at varmepumpene er satt opp ulovlig.

Plan- og bygningsloven er streng med hensyn til fasadeendringer innenfor det regulerte bevaringsverdige området i Øvrebyen. Derfor ble de aktuelle varmepumpe-eierne alle bedt om å uttale seg da kommunen tok tak i saken. Beboerne skal ifølge kommunen ikke ha vært klar over at de hadde søknadsplikt for oppføringen.

Alle byggesøknader i Øvrebyen skal etter loven oversendes fylkeskommunen for uttalelse. Så har også skjedd her, og kulturavdelingen i fylket gir kommunen medhold i at denne bygningsendringen er søknadspliktig. Derfor handler dette om at varmepumpene er oppført ulovlig.

Huseierne er nå derfor orientert om vedtaket og blir gitt en frist til 1. mai neste år til enten å fjerne varmepumpene helt eller søke kommunen om plassering inn mot bakgård eller lignende.

Bøtene som eventuelt gis kan være et engangsbeløp i tvangsmulkt eller en kombinasjon av et engangsbeløp samt løpene mulkt.

Powered by Labrador CMS