Debatt

Oskar Aanmoen.

Et tydelig nei til vindkraft i Kongsvinger!

Oskar Aanmoen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Kommunestyrerepresentant, Kongsvinger Høyre.

I mars kom nyheten om at Kongsvingers natur kan bli kraftig forslått av vindturbinplanene på svensk side av grensen. Vindturbinene som kan komme i Tobaksberget kan bli 300 meter høye, til sammenligning er SSBs nye bygg i Kongsvinger 28 meter høyt. Så du må stable nesten 11 SSB bygg oppå hverandre for å komme til samme høyde. I april knakk et rotorblad på en vindturbin i Nord-Odal, vindturbinene tålte ikke vinden.

Igjen har vindkraft-debatten blåst opp til storm i Kongsvinger. Som kommunestyrerepresentanter skylder vi velgerne våre tydelige svar. La det ikke være noen tvil, jeg er vindturbinmotstander!

Kongsvinger har et enormt ubrukt potensial til turisme. Med festningen, Øvrebyen, Finnskogen og pilegrimsleden ligger det store muligheter og penger i nasjonal og internasjonal turisme. Men hvem vil gå opp til festningen for å se et 300 meter høyt roterende stakittgjerde som troner på alle åsene rundt oss? Hvem vil vandre finnskogleden for så å ikke høre annet enn lyden av 100 meter lange rotorblader som skjærer seg gjennom luften? Nei takk!

Det at vindkraften er så lønnsom er jo også bare nonsens. Lokalpressen kunne fortelle oss at vindkraft-problemene i Nord-Odal kan koste så mye som 200 millioner kroner. Bak vindturbinenes grønne fasade skjuler det seg lite annet enn mikroplast, fugledød, enorme arealinngrep, helseskadelig støy, livsfarlige is-kast og en ustabil energikilde med knekkende rotorblader.

Enkelte kommunepolitikere kan la seg lokkes av kortsiktig økonomisk gevinst, men tapet av naturkvalitetene, vår folkehelse og andre næringers muligheter til vekst er ikke med i det store regnskapet. Jeg er for økt strømproduksjon. Ekte grønn strøm kan vi få gjennom vannkraft, kjernekraft, solkraft, bølgekraft og geotermiske anlegg.

Mens en demning kan stå i 100 år og kanskje enda lengre, må vindturbiner byttes helt ut etter maks 25 år. Så en demning med kapasiteten til 25 turbiner vil over en hundreårsperiode overleve ikke 25, men 100 vindturbiner. Nyere kjernekraftverk har en levetid på rundt 60 år og er det strømproduksjon-tiltaket som er desidert minst arealkrevende.

Til høsten får vi en rapport med hensikt å øke kunnskapen om ulike kilder for energiproduksjon og energimiks i vår region. Det skal bli spennende å lese hva rapporten sier om samtlige energikilder. Kunnskap er bra å få.

Mandag 17. juni kl. 18 på KUSK er det et nytt folkemøte om vindkraften, denne gang i Kongsvinger. Det skal bli spennende å se hvilke politikere som møter opp og høre hva de mener.

Mange partier i Kongsvinger har begrenset sin vindturbin-motstand til bare å gjelde Finnskogen. Under valget i fjor gikk jeg tydelig ut og sa at jeg ikke vil ha noen turbiner i hele kommunen, ikke bare Finnskogen. Denne holdningen har jeg fortsatt!

Powered by Labrador CMS