Ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner

Eidsiva har hatt en god resultatutvikling så langt i 2020 og konsernets likviditet er styrket. Etter en totalvurdering har styret konkludert med at konsernet har kapasitet til å dele ut et ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner.

— Eidsiva fikk et resultat etter skatt på 991 millioner kroner etter årets tre første kvartaler. Konsernets ansatte skal ha mye av æren for at vi har levert så godt i en krevende periode, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsresultatet ble 994 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 252 millioner, er resultatet før skatt 743 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 169 millioner kroner og gevinsten ved salg av andel i Innlandskraft, blir resultat etter skatt på 991 millioner kroner. Bredbåndsvirksomheten leverer sitt beste resultat etter tredje kvartal noen gang.

— Salget av Innlandskraft og aksjene i Moelven har tilført konsernet over 1,2 milliarder kroner i likviditet og er en del av vår gjeldende strategi om å videreutvikle Eidsiva som en leverandør av kritisk infrastruktur. Samlet sett vil det føre til at Eidsiva bedre oppnår eiernes hensikt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Totalbalansen utgjør 45 milliarder med en bokført egenkapital på 23,8 milliarder kroner (52,8 prosent).

Investeringene utgjør 2 020 millioner kroner i de tre første kvartalene. Elvia har investert 1 638 millioner kroner i nettinfrastruktur, Bredbånd 236 millioner kroner hovedsakelig i videre utbygging av fiber og Bioenergi 141 millioner kroner til forsterking av kapasiteten på Trehørningen og ny varmesentral på Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS