Kommentar

De fire korridorene – A, B, C og F utredes videre i veiprosjektet E16 Kongsvinger - E6.

Mangelen på engasjement har en helt logisk forklaring

ABCF. Gjør deg kjent med bokstavkombinasjonen først som sist. Den kommer til å følge deg gjennom det nærmeste halvåret – det er den tiden som Nye Veier skal bruke på å finne fram til én veikorridor mellom Kongsvinger og et sted på E6 nordover fra Oslo.

Én av disse bokstavene representerer nemlig korridoren der den komplette E16-strekningen skal ligge. Det er til dels et stort sprik mellom dem, og det de representerer i geografisk plassering og samfunnsnytte.

Mandag kveld holdt styret i det interkommunale plansamarbeidet (i realiteten ordførerne i Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker) og Nye Veier det første av i alt fire digitale folkemøter. Vi var på det meste rundt 140 deltakere inne samtidig på møtet, som var ment for oss i Kongsvinger.

Det er ikke mange, det vitner ikke om spesielt bredt engasjement – og det er kanskje helt innlysende at det er slik.

Dersom prosjektet skal bli tatt seriøst, så virker det helt fjernt at en seks år gammel motorvei mellom Slomarka og Kongsvinger ikke skal være med i den endelige planen.

For i perioden da man kunne gi innspill før oppstart av planarbeidet kom det inn totalt fem fra Kongsvinger. I alle de tre andre kommunene strømmet det inn med merknader - Nes og Ullensaker aller flest. Det poppet opp innspill da varslet om oppstart på prosjektet var gitt.

Alle andre steder på strekningen enn i Kongsvinger.

Det henger ganske logisk sammen med det faktum at vi allerede har E16 som firefelts motorvei inn til Kongsvinger. Den har ligget der siden 27. november 2014, fungerer utmerket og er blitt en trygg og rask etappe mellom Slomarka og regionsbyen.

Hvorfor skal vi da engasjere oss i resten?

Det bør vi selvsagt gjøre for å få full effekt av den investeringen som allerede gjort. Hvis Kongsvinger-folk, næringsliv og pendlere, skal kjenne at ny vei virkelig gir valuta for pengene, så må trafikksikkerheten og tidsbesparelsen ligge på hele strekningen.

Dersom prosjektet skal bli tatt seriøst, så virker det helt fjernt at en seks år gammel motorvei mellom Slomarka og Kongsvinger ikke skal være med i den endelige planen.

Det er heller ikke mulig å tenke seg en ny motorvei så langt til skogs (alternativ B og C) at all lokal trafikk likevel må gå på den utdaterte veien som ligger der i dag. Korridorene er foreslått så langt sør at det vil gi helt meningsløse ekstrakostnader i form av tid, veistandard og redusert trafikksikkerhet for å få koblet trafikken på fylkesvei 24 gjennom Odalen.

Alternativ F er rett og slett å bygge en ny firefelts motorvei ved siden av eksisterende vei – helt fra Slobrua til Nybakk. Nye Veier sier selv at dette har en høy kostnad, at det vil dukke opp mange konflikter og ha veldig lav nytteverdi.

Hvordan kan det bli noe annet enn alternativ A?

Kanskje er det vågalt å konkludere før konsekvensene er utredet, men det må være lov å skrelle bort det som er nærmest for fantasier å regne. Kongsvinger skal ha nytte av veien, Skarnes det samme. Årnes ligger utenfor allerede i dag, og har uansett en nærhet til E6 som gir helt andre valgmuligheter.

Det er to faktorer som er mer interessant for oss i Kongsvinger, og som våre lokale myndigheter bør jobbe like intenst med. Nummer én er å finne ut hvordan den økte trafikken skal sluses gjennom Kongsvinger sentrum.

For det er ikke snakk om hvis den kommer, bare når. Med en komplett ny firefelts motorvei vil alt ligge til rette for transport av både varer og personer østover på en helt annen måte enn før. Alt dette skal innom fem rundkjøringer i sentrum av byen.

Nummer to er å sørge for at det blir fortgang i planene om næringsutvikling langs inngangsporten til Kongsvinger – eller i det minst sørge for at alt er klart til start den dagen endelig trasévalg er fattet.

Dit er det et kort år.

Powered by Labrador CMS