Det skal bygges ny E16 fra Kongsvinger til E6. Kommunene vil ha ditt innspill til planprogrammet.

Ønsker de unges innspill på E16

Veiprosjektet, som etter planen skal vedtas neste sommer, byr i høst opp til engasjement fra befolkningen. Mandag holdes det digitalt folkemøte i Kongsvinger om nye E16.

Publisert Sist oppdatert

Kongsvinger kommune ønsker innspill fra ungdommen på den nye veien mellom Kongsvinger og E6.

— Vi vil gjerne ha innspill fra dere som er mellom 15 og 20 år, og har derfor åpnet et eget område for ungdom på e16portalen.no hvor barn og unge kan gi sine innspill, skriver kommunen og legger til:

— Veiprosjektet E16-Kongsvinger E6 trenger deres hjelp for å få bedre lokalkunnskap, særlig knyttet til områder som brukes av ungdom.

Digitale folkemøter

Det er selskapet Nye Veier som bygger ny E16 fra Kongsvinger til E6.

Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Kommunene har inngått et interkommunalt plansamarbeid (IKP) og etablert et styre som leder planarbeidet for den nye veistrekningen.

8. oktober vedtok IKP-styret å legge planprogrammet ut på høring og til offentlig ettersyn. Planprogrammet setter rammene for det videre planarbeidet. Det vil frem til 23. november være mulig for alle å gi sine innspill til planprogrammet på E16portalen.no. Styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, oppfordrer alle interesserte til å komme med innspill.

Neste uke foregår det digitale folkemøter i kommunene, om styrets forslag til planprogram. Mandag 26. oktober kl. 18 holder Kongsvinger kommune digitalt folkemøte. Det legges opp til dialogmøter for lag, foreninger og andre i etterkant av folkemøtene. Disse møtene krever særskilt påmelding.

Endelig fastsetting av planprogram er planlagt rett før jul i år. Politisk behandling og vedtak av veiprosjektet E16 Kongsvinger-E6 er ventet i løpet av sommeren 2021.

Fire muligheter

De fire korridorene som i september ble vedtatt å utredes er A, B, C og F.

— Vi ønsker god medvirkning og oppfordrer innbyggere, lag, foreninger og øvrige myndigheter til å benytte anledningen til å komme med innspill når planprogrammet legges ut på høring, sa styreleder Knut Hvithammer i en pressemelding den gang.

Saken fortsetter under faktaboksen

Fakta om nye E16

 • Det skal bygges en ny høyhastighetsvei mellom Kløfta og Kongsvinger, en strekning på cirka 60 kilometer
 • Målet er å redusere reisetiden med minst 15 minutter mellom Kongsvinger og E6
 • Hensikten med veiprosjektet er å gi bedre miljø for beboerne langs E16, økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling
 • Veien skal bidra til verdiskapning i regionen og gjøre den mer attraktiv som bo- og arbeidsmarked
 • Selskapet Nye Veier har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å gjennomføre planleggingen
 • Målsettingen i prosjektet er å få vedtak innen tidlig høst 2021. Dersom reguleringsplanen er så god at prosjektet prioriteres av Nye Veier, vil byggestart kunne starte tidligst 2023
 • Det vil ta 3-5 år fra anleggsstart før veien er ferdig bygget

Kilder: Statens vegvesen, Nye Veier, E16portalen

sine nettsider lister Nye Veier opp fordeler og ulemper med de ulike korridorene.

 • Korridor A er den korridoren som best utnytter eksisterende veikapital mellom Kongsvinger og Slomarka.
 • Korridor B har oppsummert god oppnåelse av samfunnsmålene, og middels netto nytte per budsjettkrone. Det er den beste korridoren for miljøverdier hvis man skal bygge i jomfruelig terreng.
 • Korridor C er den korridoren som kommer best ut med hensyn til prissatte konsekvenser (konsekvenser som kan måles i kroneverdi).
 • Korridor F er den som best ivaretar miljøverdiene.

  Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier har tidligere uttalt til Glåmdalen at E16-prosjektet må være konkurransedyktig for at det skal prioriteres.
Powered by Labrador CMS