Innlandet Fylkeskommune ønsker å sette opp en såkalt Dagsturhytte i alle kommuner. Det er Høyre skeptiske til.

– Ingen kommunal oppgave å bygge Dagsturhytte

Høyres Eli Watne stiller spørsmål om fylkets forslag til å bygge kommunal hytte. – Jeg er ikke sikker på om dette er rett måte å bruke skattepenger på.

Publisert Sist oppdatert

Innlandet fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å ta del i bygging av en ny utfartshytte som skal stimulere alle til økt interesse for å komme seg ut på tur i sitt eget nærmiljø. Ideen kommer opprinnelig fra Sogn og Fjordane, og nå har altså Innlandet hengt seg på prosjektet Dagsturhytta.

Kommunene i innlandet bes nå ta stilling til om de ønsker å være en del av dette prosjektet, der det gjennom private sponsorbidrag og fylkets felleskostnader gis mulighet til å sette opp en hytte til en totalverdi av 750.000 kroner, som skal komme innbyggerne til gode. Men varaordfører Wathne mener det er langt unna å kunne hevde at en slik hytte er noen gratisgave for kommunene.

Høyres varaordfører Eli Wathne stiller seg kritisk til planene om at hver kommune nå skal etablere en Dagsturhytte, som bidrag til å stimulere til økt friluftsinteresse.

– Dette er ikke noe gratisprosjekt for kommunene. De vil måtte stille til rådighet en opparbeidet tomt og selv bekoste et eventuelt sanitæranlegg, samt at en slik hytte vil kreve utgifter til drift og vedlikehold. Jeg er slett ikke så sikker på at dette er rett måte å bruke folks skattepenger på, sier Eli Wathne.

Hun hadde ønsket seg at en slik idé i langt større grad hadde tatt hensyn til den enkelte kommunes behov og ikke minst at det skjedde i samarbeid med den eksisterende frivilligheten som finnes.

– Her i kommunen finnes det gode eksempler på dagsturhytter som er i drift i dag eller som kunne vært brukt enda mer. Tenk på skihytta på Tjernsli, Nordlyshytta på Ringshella, lavvoen i Puttara, DNT-hytta på Lebiko og flerbrukshuset på golfbanen, for å nevne noen. Alle eksempler på utfartssteder som har det som legges til grunn i Dagstur-prosjektet allerede. For meg ville det ha vært langt mer fornuftig å diskutere muligheten av om ikke disse pengene burde bidratt til å styrke og stimulere de tilbudene som finnes der.

– I tillegg skal en slik Dagsturhytte inn på tippemiddel-listene. Det betyr igjen at den i så fall vil konkurrere med eksisterende prosjekter i kommunens prioriteringer.

– Jeg etterlyser egentlig at kommunene tidligere ble tatt med på råd rundt dette. Tror det ville vært lurt å få kartlagt hva behovet egentlig er i den enkelte kommune, og at en så på løsninger på å utnytte det som allerede finnes. Det er selvsagt positivt at det lages bidrag til å styrke folkehelsen, men jeg er slett ikke så sikker på om å etablere en kommunalt drevet turhytte er den beste måten å utnytte ressursene våre på, sier Wathne.

Wathne og Høyre vil ta sitt synspunkt inn i den politiske behandlingen hyttesaken nå vil få, og håper det finnes politisk vilje til å finne den beste løsningen for hver enkelt kommune i stedet for den foreslåtte sentrale måten å bygge folkehytte på.

Powered by Labrador CMS