Kommunen støtter de nasjonale tiltakene

Kongsvinger kommune skriver i en pressemelding at de vil følge de nasjonale reglene og anbefalingene for smittevern som ble presentert på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

De nye nasjonale tiltakene består blant annet av innskrenking av skjenkestopp på arrangementer og utesteder fra klokken 24:00 til 22:00. Det er også kun tillatt med skjenking ved servering av mat.

Studenter, barn og ungdom opplever derimot lettelser av sine restriksjoner. Det åpnes igjen opp for at studenter skal kunne være fysisk til stede i undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.

Barn og unge under 20 år er unntatt fra anbefalingen om en meters avstand når de deltar i idrett- og fritidsaktiviteter der nærmere kontakt er nødvendig for aktiviteten. De kan også delta i idrettsarrangementer der alle de samlede deltakerne er fra samme kommune.

Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer og 200 personer på tilsvarende arrangementer utendørs. Maksgrensene inkluderer alle utøvere, trenere, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge under 20 år trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

I idretter som ikke behøver nærkontakt kan barn og unge under 20 år delta i utendørsarrangementer dersom alle samlede deltakere er fra samme idrettskrets eller region, avhengig av hvordan kretsene betegnes.

Voksne som deltar i idrettsaktiviteter utendørs kan gjøre det så lenge god avstand mellom deltakere blir opprettholdt, det rådes også mot å arrangere voksenidrett eller arrangementer for voksne innendørs.

Kommunen skriver også i sin pressemelding at det er ingen nye, påviste smittetilfeller i Kongsvinger siden onsdag.

Powered by Labrador CMS