Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp i Kongsvinger kommune.
Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp i Kongsvinger kommune.

Åpner opp for at apotek kan sette koronavaksine

Regjeringen vil la farmasøyter på apotekene få sette koronavaksiner. I Kongsvinger stiller kommuneoverlegen seg positiv til forslaget og til at farmasøyter kan leies inn som vaksinatører i Holthallen.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de i løpet av uken vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner, skriver Dagens Medisin. Det betyr at farmasøyter på apoteker vil kunne bestille og sette vaksiner.

Fagdirektør Hanne M. Andresen i Apotekforeningen understreker at apoteker i Kongsvinger har medarbeidere som kan vaksinere, men at det gjenstår flere avklaringer før apotek kan vaksinere.

— Vaksinering i apotek forutsetter avtaler mellom kommunen og apotekene, og det er opp til kommunene om de ønsker bistand. Når det er sagt ønsker apotekene og medarbeiderne å bistå.

Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp sier ikke nei til en hjelpende hånd fra farmasøyter.

— Vi har ventet med å inngå avtale på grunn av uforutsigbarheten knyttet til hvor mange vaksinedoser vi får. Men det stiller vi oss svært positive til, hvis de har mulighet til å hjelpe oss.

Kommunen har begynt å se på muligheten for å bruke farmasøytene i vaksinasjonsarbeidet. Det foreløpige ønske fra kommunens side er om farmasøyter kan leies ut som vaksinatører i Holthallen.

— Slik er situasjonen nå, men vi åpner også opp for samarbeid og samkjøring av oversikter med apotekene.

Vaksinering i hallen

Apotekforeningen sendte i januar brev til alle landets kommuner, hvor de understreker at de har vaksinasjonskapasitet som kan stilles til rådighet for kommunene.

Fagdirektør Hanne M. Andresen sier at brevet, som gikk til helse- og omsorgssjef og kommuneoverlegen, var for å få i gang dialog med kommunene.

— Dette er et tilbud til kommunene, men det er kommunens ansvar å vaksinere og legge opp til vaksinasjon slik de finner det mest hensiktsmessig. Etter at Apotekforeningen sendte brevet i januar ble det en liten stans i arbeidet vårt, ettersom Norge ikke fikk så store vaksinedoser som først antatt. Vi har tatt opp dialogen med flere kommuner, for noen er det aktuelt å leie ut vaksinatører fra apotekene til vaksinelokaler, i andre vil det åpnes opp for å bistå med vaksinering i apotekene.

Fagdirektør Hanne M. Andresen
Fagdirektør Hanne M. Andresen

Kongsvinger kommune opplyser på sine nettsider at de får 275 vaksinedoser denne uken og 294 vaksinedoser neste uke. Kommunen har begynt å vaksinere den tredje gruppen i prioriteringsrekkefølgen, alder 75-84 år.

Neste uke tas Holthallen i bruk til vaksinering. Antall vaksinedoser har økt de siste ukene og forventes å øke ytterligere.

Innbyggerne vil bli varslet når de kan ta kontakt for å bestille seg time til vaksinering.

Eventuelle avtaler om å ta i bruk apotekenes kapasitet bes avklares før situasjonen blir tilspisset. I brevet vises det til at vaksineapotek har kvalitetssystemer og prosedyrer for klargjøring, registrering og administrasjon av vaksiner.

— Apotekene kan tilby timeinnkalling som sikrer riktig tidsintervall mellom dose 1 og dose 2, og apotekpersonalet er godt kjent med oppfølging og håndtering av legemidler med krav til ubrutt kuldekjede, skriver Apotekforeningen.

Det vises også til at apotek har gjennomført influensavaksinering siden høsten 2020. Per i dag er det leger og helsesykepleiere som kan rekvirere covid-19-vaksiner. Utover dette fikk sykepleiere fra nyttår en midlertidig rett til å rekvirere fra nyttår.

Powered by Labrador CMS