Kongsvinger kommune deler regjeringens smittetiltak

Torsdag kom regjeringen med ytterlige innstramminger av nasjonale tiltak. Kongsvinger kommune vurderer behov for egne lokale tiltak utover de nasjonale, men har på sin Facebook-side delt de nye nasjonale anbefalingene:

  • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
  • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

    Les mer om alle innstrammingene og de nye reglene her.

Smitten øker rundt Kongsvinger

De siste ukene har tallet på antall smittede i landet økt kraftig. Det gjelder særlig i de større byene, men også mindre kommuner har opplevd større utbrudd. Regjeringen ber kommuner med høyt smittetrykk vurdere å innføre ytterligere koronarestriksjoner.

Det er økt smitte i nærliggende kommuner rundt Kongsvinger. Mandag kom beskjeden om et stort smitteutbrudd i Åsnes og Våler, og det har også blitt meldt om nye tilfeller i Eidskog og Sør-Odal.

Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp sa i en pressemelding onsdag at regionen som helhet opplever en uheldig utvikling i smittesituasjonen.

Rådmann Lars Andreas Uglem i Kongsvinger kommune sa innledningsvis i det digitale formannskapsmøtet onsdag at kommunen avventer for å ikke skape forvirring om tiltak. Formannskapet på sin side har allerede bestemt at formannskap og kommunestyre kun møtes digitalt ut året.

Powered by Labrador CMS