Debatt

Mads Skjørberg er lokallagsleder i Kongsvinger SV.

«Barn skal ikke leve i fattigdom»

Mads Skjørberg

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Lokallagsleder og 2. kandidat, Kongsvinger SV.

I Norge lever 11 prosent av barn i familier med vedvarende lav inntekt. Dette kalles gjerne barne-fattigdom. I Kongsvinger er dette tallet 18 prosent. 

Sånn kan vi ikke ha det. Dette vil vi i SV gjøre noe med. Å leve i en familie som over lang tid har alt for lite penger er skadelig. Både for de som lever i familiene og for hele samfunnet og kommunen. 

Forskning har over mange år fortalt oss at økonomiske bekymringer og lav inntekt ofte kan være roten til at det utvikler seg store og alvorlige problemer i en familie. En brukbar økonomi er i dag en forutsetning for at barn kan delta i fritidsaktiviteter. 

Økonomisk sikkerhet skaper også trygge og rolige voksne. Trygge voksne er en av de viktigste forutsetningene for at barn får en god oppvekst. For at færre barn skal vokse opp i en familie med økonomiske bekymringer har SV i Kongsvinger i forrige periode vært pådriver for en tiltaksplan mot barnefattigdom. 

SV drømmer om et Kongsvinger med gratis SFO, gratis barnehage, gratis skolemat og gratis fritidstilbud for barn og ungdommer. SV setter seg hårete mål, som vil ta tid. Frem til vi er i mål vil vi være en pådriver for å presse prisene så mye som mulig, til det beste for barn i lavinntektsfamilier. 

Er dette noe du også ønsker er det stor sjanse for at SV er partiet du bør stemme på ved årets kommunevalg. Godt valg.

Powered by Labrador CMS