272 helt ledige i Kongsvinger

— Utviklingen går riktig vei, mener konstituert direktør i NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Totalt sett går ledigheten i Innlandet ned fra september til oktober.

Ved utgangen av oktober var det 5.076 helt ledige, som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

I Kongsvinger var det 272 helt ledig personer ved utgangen av oktober 2020, viser tall fra NAV. Dette er 104 flere personer enn på samme tid i fjor.

272 ledige tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, hvilket betyr at vår kommune er én av dem med høyest ledighet i Innlandet fylke.

Grue, Sør-Fron, Søndre Land og Nordre Land har noe høyere prosent enn Kongsvinger, mens Trysil med sine 6,0 prosent er den kommunen som har fått størst utfordringer som følge av koronakrisen.

Antall delvis ledige i Innlandet fylke var 3.966 i oktober. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. 828 av de helt ledige og 1 402 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 538 færre permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte nå 1,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet

Powered by Labrador CMS