Se oversikt over hvordan 17. mai feires i Kongsvinger kommune.

Slik feires 17. mai i Kongsvinger 

Både i byen og i bygdesentrumene skal det foregå mye på 17. mai. Se hele programmet her.

Publisert

Kongsvinger kommune har delt 17. mai programmet for hele kommunen på sine nettsider. 

Rundt om i kommunen starter dagen med flaggheising allerede klokka 8.

Kongsvinger sentrum

08:00 FLAGGHEISING PÅ FESTNINGEN Ordfører og kommandant tilstede sammen med signalist (trompet) og tambur.

08:15 BEKRANSNING AV RUSTADBAUTAEN Tale for dagen ved russepresident Sindre Nergård Arr.ansv. NROF . Glomdalske Garnisonskompani deltar. Kongsvinger Blanda Kor synger. Buss fra rådhuset kl. 0750. Retur etter arrangementet.

09:15 SKYRUD DEMENSSENTER Veterankorpset spiller.

09:30 BEKRANSNING AV LIERBAUTAEN Tale for dagen ved Ole Petter Vibekken Arr.ansv. NROF. Glomdalske Garnisonskompani deltar. Kongsvinger Blanda Kor synger og tamburene spiller. Buss fra rådhuset kl 0900. Retur etter ferdig arrangement.

09:30 HOV BOFELLESSKAP Skolekorpset spiller.

09:45 HOLT HDO Veterankorpset spiller

10:00 LANGELANDSHJEMMET Skolekorpset spiller

10:15 VETERANSENTERET BÆREIA Kongsvinger Blanda Kor synger.

11:00 FESTGUDSTJENESTE I VINGER Gudstjeneste ved Sokneprest Magnus Lindberg Jansvik

11:30 OPPSTILLING KONGSVINGER FESTNING Drum Ladies, Kongsvinger Fæstnings Tambour Corps og Veterankorpset. Påfølgende marsj til Jonas Lies gate.

11:50 KORPSENE STILLER OPP VED ØVREBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE Glommasvingen Janitsjar, Drum Ladies, Veterankorpset, Skolekorpset, Kongsvinger Fæstnings Tambour Corps.

11:50 BORGERTOGET STILLER OPP PÅ KIRKETORGET Barnehagene, Langeland skole, Marikollen skole, Kongsvinger Montessoriskole, Vennersberg skole, NTG Ungdomsskole, Kongsvinger ungdomsskole og alle andre som vil delta i 17. mai toget.

12:00 NASJONAL FESTSALUTT FRA KONGSVINGER FESTNING

12:05 AVMARSJ BORGERTOGET Før avmarsj, allsang: Gud signe vårt dyre fedreland ( 2 vers ). Rute: Ø.Langelandsveg - Dr. Gunndals vei – Parkveien –krysser Storgata – inn Teatergata til Rådhusplassen Toget stopper utenfor sykehuset. Glommasvingen janitsjar spiller ett vers av ”Ja vi elsker”.

13:15 BYSCENA - 17. MAI ARRANGEMENT MED TALER FOR DAGEN

  • Ordfører Elin Såheim Bjørkli ønsker velkommen
  • Talerne på byscena er Emilie Østby og Olve Buvarp. 7.trinn., Langeland skole
  • «Bli med»-dansen med elever fra Langeland skole.
  • Barnekoret synger. Dirigent Trym Ramlo Ystad. Elever fra 4., 5. og 6. trinn på Langeland skole sammen med Kongsvinger barnekor. Berit Billingsø spiller piano.
  • Kongsvinger Blanda Kor og Barnekoret synger og Glommasvingen Janitsjar, Veterankorpset og Skolekorpset spiller; "Ja vi elsker " (3 vers) og «Norge i Rødt, Hvitt og Blått». Fellesnummer: «Stamp»
  • Konferansier: Øivind Roos.

14:30 BILPARADE - Sentrumsrunde og i boligområdene. Oppmøte fra kl 1400 på Vangen. Avgang nøyaktig kl 1430. Deretter følger vi denne ruten: Til høyre (th) Oslovegen – til venstre opp (tv) Øvre Langelandsveg – tv opp Bekkefaret – th inn Skrivervegen – th ned Vardåsvegen – tv inn Nygata – tv opp Rynningsgate – th inn Løkkegata - th ned Jonas Lies gate – th ned Øvre Langelandsvei – her kommer russen etter med ca 10 biler - tv ned Storgata – over gamlebrua - tv ned Glommengata – th opp Holtveien – rett frem i Prinsensgate – th inn Haraldsgate – th ned Digerudvegen – tv opp Glommengata – th i rundkjøring E16 – tv i rundkjøring v Gjemselund bru – over brua – tv i rundkjøring i Brugata – inn på Esso for avslutning.

16:00 RUSSETOGET STARTER FRA KIRKETORGET

16:30 RUSSETALE PÅ BYSCENA Ved russepresidentene 

17:30 KINOFORESTILLINGER I RÅDHUS-TEATRET

Austmarka

08:00 FLAGGHEISING VED SKOLEN

10:00 GUDSTJENESTE I KIRKEN

11:00 OPPSTILLING PÅ SKOLEN

11:15 17. MAI TOGET STARTER FRA SKOLEN Bygdekorpset spiller.

11:45 17. MAI TOGET ANKOMMER AUSTBO Tale for dagen og underholdning Etter arrangementet på Austbo: Toget fortsetter til skolen. Her blir det bevertning, leker, underholdning og loddsalg.

14:00 LODDTREKNING

På Brandval spiller Brandval Skolemusikk 17. mai

Brandval

08:00 FLAGGET HEISES PÅ BRANDVAL SKOLE

09:00 FRAMMØTE PÅ BRANDVAL SKOLE

09:30 17. MAI TOGET GÅR TIL KIRKEN Brandval skolemusikk spiller.

10:00 FAMILIEGUDSTJENESTE I BRANDVAL KIRKE

10:30 BEKRANSNING AV BAUTA

10:45 17. MAI TOGET GÅR FRA KIRKEN VIA BRANDVALHEIMEN TIL SKOLEN

11:15 ALLE ØNSKES VELKOMMEN Skolemusikken underholder. Tale for dagen ved 7. trinn. Bevertning og salg (kaffe, vafler, kaker, pølser, is og brus). Leker og aktiviteter. Loddsalg med mange flotte premier.

13:15 LODDTREKNING

Roverud

08:15 BEKRANSNING AV RUSTADBAUTAEN Tale for dagen ved russepresident Sindre Nergård Arr.ansv. NROF . Glomdalske Garnisonskompani deltar. Kongsvinger Blanda Kor synger.

09:30 OPPMØTE ROVERUD SKOLE

09:45 VI SYNGER "JA, VI ELSKER" 1., 7. og 8. vers. Forsangere: 7.trinn.

10:00 BARNETOGET GÅR TIL ROVERUDHJEMMET Drum Ladies spiller.

På Roverud starter og slutter 17. mai toget på Roverud skole.

10:30 SAMLING VED ROVERUDHJEMMET 3.trinn deler ut blomster til beboerne mens vi synger: "Ja, vi elsker" 1.,7. og 8. vers. "Gud signe vårt dyre fedreland" 1. og 7.vers. Tale ved elever fra 7.trinn. Vi synger "Norge i rødt, hvitt og blått" 1.vers.

11:00 BARNETOGET GÅR TILBAKE TIL SKOLEN Gang- og sykkelveg forbi Braneplassen benyttes. Alle er hjertelig velkomne til bevertning i skolens lokaler. Gratis bolle, drikke og is til barna. Leker og konkurranser ute for store og små. Kiosksalg og loddsalg. Vi oppfordrer til Vipps-betaling. 

13:00 LODDTREKNING

13:30 ARRANGEMENTET AVSLUTTES

Lundersæter

11:30 GUDSTJENESTE I LUNDERSÆTER KIRKE

12:15 17. MAI TOGET GÅR FRA LUNDERSÆTER KAPELL TIL FINNSKOGEN MONTESSORISKOLE Grue Finnskog Musikkorps spiller Tale for dagen. Servering av boller og brus Salg av kaffe, kaker, kiosk- og loddsalg. Stafett og leker for store og små. Loddtekning.

Powered by Labrador CMS